Campingrådet - Camping og bil

Search
Go to content

Main menu:

Campingrådet

Campingrådet

Det nuværende CR's historie begynder i slutningen af 1989... Læs resten her efter. 
Når der stadig er nogen der snakker om CR og det de laver / står for, så er det fordi der ikke er sket nogen ændring til det bedre, for campisterne, turisterne.
God læselyst !
...................................................................................................

Hvordan er historien bag om camping og passet?

Lejrliv, går tilbage fra begyndelsen af mennesket historie. 
Alle steder på kloden har de oprindelige folk benyttet sig af at lave et 'skjul', der minder om et telt. Friluftsliv og spejderbevægelsen breder sig jorden rundt, og tager rigtig form omkring år 1900.
I Danmark begynder man i 1920'erne at samle sig i klubber og organisere sig i det frie lejrliv. Der danner egentlige Lejrsports-klubber i Danmark. I perioden fra 1940-1990 udvikles et egentligt samarbejde mellem Turistforeningen for Danmark, Lejrklubben for Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Forenede Danske Motorejere, samt et udvalg nedsat af DN og ungdomskorpsene (spejderne).

Lejrpas / Campingpas opstår :
Selve ordningen med Lejrpas / campingpas, er etableret og administreret af Danmarks Naturfredningsforening, senere under navnet 'Lejerpladsudvalget', fungerer frem til 1955.
I 1955 overdrages administrationen af Lejrpasset til Friluftsrådet 
og deres medlemsorganisationer. FR administrerer ordningen 
frem til 1990. Her slutter og stopper en æra for camping.

I løbet af 1980érne bliver de kommercielle dele af camping 
stærkere og stærkere. Tidligere har de fleste pladser (stort set alle) været drevet af Friluftsrådets medlemsforeninger og offentlige myndigheder, men nu kommer de private campingpladsejere ind.
Campingerhvervet vil have indflydelse og de vil bestemme!

I 1990 udskilles det nye 'Campingrådet' fra Friluftsrådet, som en selvstændig organisation. 
Den nye kommercielle forening tager navnet "Campingrådet". 
Foreningen Campingrådet bliver stiftet 'på møde den 24.10.1989'.

1990 - 2010
I denne periode overtager den kommercielle campingbranche i Danmark magten, og bestemmer stort set enerådigt udviklingen.

Friluftsrådets medlemsforeninger, og dermed hele det frivillige foreningsliv i Danmark, affinder sig med at 'sidde med', uden at de kan opnå reel indflydelse. Den nye forening 'Campingrådet' laver deres vedtægter således, at "ejergruppen/erhvervet" altid har magten og kan bestemme alene. Sammensætningen er altid i campingpladsejernes favør. Campisterne, forbrugerne er blevet statister.

Det officielle Danmark fortsætter følger med som medlemmer i det nye 'Campingrådet', som om intet var sket i 1990. Selv om 
Campingrådet nu er en kommerciel forening.

Skov- og Naturstyrelsen, senere By- og Landskabsstyrelsen og nu Naturstyrelsen forblev "Medlem af Campingrådet", frem til ca. 2010, hvor de blev gjort opmærksom på deres uheldige dobbeltrolle, og straks meldte sig ud. KL-Kommunernes Landsforening forblev også som "Medlem af Campingrådet" frem til ca. 2012. Mens Amtsrådsforeningen blev opløst ved kommunalreformen 2007. Udmeldelse er ikke helt enkel.
I Campingrådets vedtægter siger: § 10 Udmeldelse.
"Udmeldelse kan finde sted med 6 måneders varsel til en første januar." Altså, senest d. 30 Juni, med virkning året efter. 

I år 2000 bliver 'Campingreglementet' revideret. 
Vigtige ændringer indføres. Det er bl.a. ikke længere tilladt for klubber, foreninger, virksomheder o.l. at forbeholde deres campingpladser, kun for egne medlemmer / ansatte. 
Pladserne åbnes for alle, offentligheden, men kun på papiret... !

Campingpas
Man skal være medlem af en 'forening' for at få udstedt et 'Internationalt Camping Carnet' CCI kort.
Fra år 2000 er det ikke længere lovligt at kræve medlemskab af en forening, for at campisten / forbrugerne kan komme ind på danske campingpladser. Dette overholdes i dag ikke helt af campingpladser under CR, men kun af frie campingpladser !!!
I virkeligheden, så byttes medlemskabet af en af Friluftsrådets medlemsforeninger, blot med kravet om, at købe et CKE-kort (adgangskort) Reelt pladsernes afgift til deres brancheforening. 

Det foreningsstyrede, internationale kort, som Friluftsrådet fortsætter med at administrere, bliver fra år 2000 og frem til 2012 skubbet i baggrunden, og er nu helt afskaffet i Danmark.
CT er indgået i samarbejde med svenske SCR - (De svenske campingværter og hytteudlejere) om at sælge det nye svenske, og senere skandinaviske campingpas/kort også i Danmark.
Det nye svenske kort kan købes af alle og er altså ikke et medlemskort. Der følger heller ingen indflydelse med for forbrugerne. Samtidig skærper Campingrådet kravene, gennem sine medlemsforeningerne, både til campingpladsejerne og til forbrugerne. 

Campingrådet har gjort brugen af campingpas/kort obligatorisk, både for forbrugerne, som skal købe det, men også for campingpladsejerne, som skal kontrollere og sælge det. 
Kravene sikrer den kommercielle forening 'Campingrådet' en fast årlig indtægt på et 2 cifret millionbeløb.

Lovtekst i år 2000 giver reelt ikke FORBRUGERNE nogen fordele eller rettigheder! Vi kender ikke baggrunden for den lovændring. Forbrugerne betaler fortsat, bare ikke gennem egen forening.
Loven giver (måske) en kommerciel forening mulighed for, at 'plyndre' camping-forbrugerne, herunder også turisterne.

OBS! 
- INGEN dansk lov kræver at campister skal bruge, eller købe, et Campingpas/campingkort. Tværtimod.
- INGEN dansk lov, kræver at fastlæggende vogne, skal påsættes CR's grønne 'ID-skilte' og 'års-mærke'. Tværtimod.

Der har ALDRIG været nogen LOV om brug af 'campingpas' !
Lige som der ikke er og aldrig har været lov om at registrer danske og nordiske statsborgere på camping. Udlændinge er der klare regler for registrering af, og her dur et campingpas IKKE.

Campingpladserne vælger selv, og frit, om de vil underlægge sig foreningen Campingrådets skærpede regler og krav. 
Campingpladsejere kan sige NEJ. - Foreningerne kan sige NEJ. 
Campister kan kun sige NEJ ved, at vælge frie campingpladser.

Campingrådet tager - med DCU´s hjælp et langt stykke af vejen - 10-15.000.000 kr. fra campisterne hvert år. Det er der åbenbart ikke mange der tænker over.
 
 
Back to content | Back to main menu